Västra Lindås Samfällighetsförening
Box 89, 427 23 BILLDAL
hemsida: http://www.vlsf.se
e-post: styrelsen@vlsf.se

STYRELSEN ÅR 2024

Funktion Namn Hus Telefon
Ordförande Anders Rangenstedt Valebergsvägen 227 0708 65 63 59
Kassör Kent Millegård Valebergsvägen 75 0703 77 88 11
Sekreterare Anna Glenndal Valebergsvägen 181 0709 81 45 88
Ledamot Jonas Franzén Valebergsvägen 307 0766 10 83 75
Ledamot Jan Olsson Valebergsvägen 39 0701 30 60 61
Ledamot Johan Blomström Valebergsvägen 53 0703 14 33 49
Ledamot Thomas Hallberg Valebergsvägen 211 0705 22 74 79
 
RevisorOrdinarie Kjell Jansson Valebergsvägen 179 91 28 98
 
Valberedning Lovisa Mankert Valebergsvägen 93 0728 88 98 11
Valberedning Mia Torvaldsson Valebergsvägen 45 0769 27 37 01

Delområdesrepresentanter

Delområde Hus Antal Namn Hus Telefon
1 1-39 20 Jan Olsson Valebergsvägen 39 0701 30 60 61
2 41-71 16 Johan Blomström Valebergsvägen 53 0703 14 33 49
3 175-233 30 Anna Glenndal Valebergsvägen 181 0709 81 45 88
4 73-89,
235-259
22 Kent Millegård Valebergsvägen 75 0703 77 88 11
5 91-133 22 Thomas Hallberg Valebergsvägen 211 0705 22 74 79
6 261-309 25 Jonas Franzén Valebergsvägen 307 0766 10 83 75
7 135-173 20 Thomas Hallberg Valebergsvägen 211 0705 22 74 79

Övrigt

Funktion Namn Hus Telefon

Du är alltid välkommen till styrelsen med frågor och idéer, gärna via e-post till styrelsen@vlsf.se