Västra Lindås Samfällighet

Föreningen

Västra Lindås Samfällighet beläget väster om gamla Särövägen, tidigare länsväg 158, utgjorde innan sammanslagningen med Göteborg södra delen av Askims kommun. Länsgränsen till Hallands län ligger enbart några hundra meter söder om Västra Lindås.

Läs mer: Föreningen